Kiállítási  szabályzat   Tenyészszemle szabályzat   Munkavizsga szabályzat


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A basset hound angol kopófajta, feladata, hogy vadászat során a sebzett, vérzõ vadat a sebzés után több órával megtalálja. A munkavizsga célja a kutya veleszületett hajlamainak, taníthatóságának, fegyelmezettségének vizsgálata.
  2. A sikertelen vizsga bármikor megismételhetõ.
  3. A basset hound az FCI szabályzata szerint munkavizsgára kötelezett fajta. A Hungária Champion, illetve az International champion cím eléréséhez az adott munkavizsgán elérhetõ maximális pont-szám 75%-át kell teljesíteni. Kiállításokon munka osztályban történõ indításhoz elegendõ a vizsga teljesítése.

II. A VIZSGAFELADAT ÉRTÉKELÉSE

A munkavizsga 3 részbõl áll:

1. Pórázon vezethetõség

A vezetõ laza pórázon, láb mellett vezeti kutyáját kb. 50 m hosszan. A bíró utasítására irányváltásokat végez. A feladat mezõn, illetve lábaserdõben is végrehajtható.
A kutya nem rángathatja, húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát, és nem akadhat fel pórázzal a fán.
Nem lehet vizsgázni szorító, vagy szöges nyakörvvel.

2. Az idegrendszer vizsgálata

A basset hound idegrendszerének vizsgálata sörétes fegyverbõl leadott lövéssel történik, nyílt területen vagy mezõn.
Egyszerre maximum 5 basset vizsgázhat. Nyílt területen a vezetõk egymástól 3-5 méterre, laza pórázon vezetik kutyájukat. Az ebek nem zavarhatják egymást. Tõlük minimum 20 m-re egy segítõ félperces különbséggel 2 lövést ad le.
A kutyák felfigyelhetnek a lövésre, de kifejezett ijedtséget nem mutathatnak, vezethetõnek kell maradniuk. Amelyik kutya megijed, de pórázon továbbvezethetõ, lövésre érzékeny. Amennyiben a többi fel-adaton jól megfelelt, a vizsgát teljesítheti.
Amelyik rángatja a pórázt, menekülni próbál vagy nem vezethetõ tovább, a vizsgán nem felelt meg.

3. Vezetékmunka mesterséges vércsapán

A vércsapa hossza 250 m, a felhasznált vér mennyisége 0,15 liter. A csapák állási ideje 12-16 óra. A vezetékmunkához 6 m hosszúságú vezeték használható, melyet csapakövetésnél teljes hosszában ki kell ereszteni.
Induláskor a bíró megmutatja a csapa kezdetét, melyet a vezetõ szemrevételez, majd megállapítja irányát. Ezután kutyájával a csapát felveteti és teljes vezetékhosszra kiengedve, elkezdik a munkát. A veze-tõ nem mehet a kutya elõtt, nem használhatja a vezetéket a helyes irányba történõ tereléshez.
A kutyának nyugodt tempóban, leszegett orral kell követnie a csapát. Fontos, hogy a basset a munka végéig megõrizze lelkesedését és a csapa végéig pontosan, és érdeklõdve dolgozzon. Nem hiba, ha a kutya röviden letér a vércsapáról, majd magát korrigálva azt ismételten felveszi.
A munka során a vezetõ halk szavakkal biztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefek-tetheti, majd továbbindíthatja.
A vadhoz érve a kutya ráncigálhatja, szaglászhatja, ugathatja a vadat, de kikezdenie nem szabad.
A kutyát - a csapáról való letérés esetén - kétszer lehet ismételten csapára tenni. A bíró akkor rendeli el az ismételt csapára tételt, ha a terepadottságok figyelembe vételével a kutya kb. 20-30 m-re eltávolodott a csapától és arra magától nem találna vissza.
Ha a vezetõ észreveszi, hogy kutyája letért a csapáról és magától visszateszi, nem számít ismételt csapá-ra tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell venni.
Hibának számít, ha a kutya nem érdeklõdik a csapa iránt, idegen nyomra tér át és vissza kell helyezni az eredetire, ha a vezetõ nem engedi ki teljes hosszon a vezetéket, ha gyeplõzve próbálja irányítani a ku-tyát, vagy hátrafordulva a bírónak kitett jelzéseket figyeli.
Ha a kutya harmadszor is letér, akkor ezt a feladatot nem teljesítette és kizárja magát a munkavizsga további részébõl.

Bírálati szempontok:

Az értékelésnél döntõ szempont, hogy a kutya vadászaton megtalálná-e a lõtt, sebzett vadat.

3.1. Munkastílus

A kutya a csapán kellõ higgadtsággal, koncentráltsággal dolgozik-e, külsõ tényezõk mennyire zavarják.

3.2. Csapázókedv, akarat

A kutya szívesen, szenvedélyesen keresi-e a nyomot, a nehezebb szakaszon is kitartóan folytatja-e a munkát.

3.3. Nyombiztonság

A kutya kellõ következetességgel, magabiztosan követi-e a csapát, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát, vagy a vezetõnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat hagyja figyelmen kívül, vagy csak röviden mutassa meg, de magától térjen vissza a csapára.

3.4. Együttmûködés a vezetõvel

Fontos, hogy a kutya magabiztosan kövesse a nyomot, de emellett tartsa a kapcsolatot a vezetõvel, vegye figyelembe annak utasításait.

III. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

A kutya sikeresen teljesítette a vizsgát, ha elérte a max. pontszám 50%-át. Sikertelen a vizsga, ha bármely feladatból 0 osztályzatot kapott!

Díjba sorolás:     I. díj :      84-100 pont
                            II. díj :        67-83 pont
                           III. díj :        50-66 pont

Megnevezés Értékszám Osztályzat Pont
Pórázon vezethetõség 7    
Viselkedés lövésre 8    
Munka a vércsapán 10    
ÖSSZES PONTSZÁM      
Minõsítés: