Kiállítási  szabályzat   Tenyészszemle szabályzat   Munkavizsga szabályzat


 

 

A tenyészszemle célja az ebek tenyészengedélyének kiadása, illetve a tenyésztésre nem kívánatos egyedek kiszûrése.

  1. Tenyészszemlére csak FCI által elismert származási lappal rendelkezõ ebek vezethetõk fel.

  2. Tenyészszemlére csak 12 hónapos kort betöltött kutyák nevezhetõk, ettõl való eltérést csak a fajta-gazda szervezet foganatosíthat.

  3. A kutyát a tulajdonos vagy annak megbízottja vezetheti fel.

  4. A tenyészszemlén csak tetovált(azonosítható) egyedek bírálhatók el. Az azonosításhoz a tulajdonos a származási lapot köteles leadni, melybe a bíró szabad betekintést nyerhet. Amennyiben a kutya chippel van ellátva, a tulajdonos köteles leolvasóról gondoskodni. Ha a tenyészszemlére benevezett kutya nem azonosítható, annak okát az illetékes MEOE szervezet köteles kivizsgálni.

  5. A bíró köteles a származási lap visszavonására javaslatot tenni-a származási lap egyidejû megkül-désével-ha a tenyészszemlén bírált kutyáról egyértelmûen kiderül, hogy az nem fajtatiszta. A javas-latot a bírónak egyértelmûen indokolni kell.

  6. A tenyészszemlén láthatóan vemhes szuka nem bírálható el.

A tenyészszemlén az alábbi minõsítések adhatók ki:

 

1. Tenyésztésre javasolt


Csak azokban a fajtákban, ahol fajtagazda szervezet vagy fajtatanács mûködik és ezek e minõsítés kritériumait meghatározták. Az Országos Elnökség engedélyével lehet alkalmazni, pl. fõtenyészszemlén.

 

2. Tenyészthetõ


Az az egyed, mely az FCI által az adott fajtára meghatározott standard elõírásainak megfelel, kiegyensúlyozott idegrendszerérõl tanúbizonyságot tesz. Basset hound esetében képességvizsga kötelezõ.

 

3. Tenyésztésre nem engedélyezett


Az az egyed, amely az FCI által az adott fajtára meghatározott standard elõírásainak nem felel meg, illetve olyan egészségügyi és idegrendszeri tüneteket mutat, ami egy egészséges tenyészegyednél nem engedhetõ meg.

 

A "Tenyésztésre nem engedélyezett" minõsítés esetén a tenyészszemle egy éven belül nem ismételhetõ meg, de egy év után is legfeljebb egyszer. Amennyiben a minõsítés ismét “Tenyésztésre nem engedélyezett”, a kutya véglegesen kizárandó a tenyésztésbõl. A bírónak minden egyes kutya minõsítését a bírálati lapon leíró bírálatban, írásban indokolnia kell.

A tenyészszemlén egyedi bírálati lap készül három példányban, ami leíró bírálatot és a minõsítést, illetve a bíró aláírását tartalmazza.
Mivel a basset hound munkavizsgára kötelezett fajta, ezért számára a képességvizsga kötelezõ!
Ennek eredményét a bírálati lapon fel kell tüntetni. A képességvizsga külön is teljesíthetõ, ebben az esetben ezt igazolni kell.
Basset houndnál csak mindkét feltétel (tenyészszemle és képességvizsga) együttes megléte esetén teljes a tenyészszemle minõsítés.

A tenyészszemle minden eredményét kötelezõ rávezetni a származási lapra, pecséttel ellátva, a bíróval aláíratva.

 

KÉPESSÉGVIZSGA
 

Célja, hogy a kutya legfontosabb örökletes vadászati adottságait felmérje, ezáltal megállapítsa, hogy az adott egyed megfelel-e a fajta munkaadottságokra vonatkozó elõírásainak.
A képességvizsga feladata az eb csapakövetési hajlamának vizsgálata.
A képességvizsga egy mesterségesen kialakított csapából áll, mely lehet vércsapa vagy nyúlvonszalék. Hossza kb.50 m. Amennyiben vércsapáról van szó, az vérrel erõsebben spriccelt vagy tupfolt, mint a munkavizsgánál. Vad- vagy szarvasmarhavér használható, csapánként kb.1-1,5 dl. A csapa elejét mindig meg kell jelölni.
A csapa illetve a vonszalék végén egy kizsigerelt nyulat kell elhelyezni.
A bírálat során a csapa iránt erõsen érdeklõdõ, azon határozottan induló és haladó kutya kaphat „Megfelelt” minõsítést.
A kutyát a vezetõ végig vezetõszíjon tartja. A kutya a csapáról kismértékben letérhet, azonban a vizsga akkor számít sikeresnek, ha a kutya önállóan, segítség nélkül visszatér.
Nem követelmény a csapa pontos kidolgozása, de a csapa iránti érdeklõdés, a csapán való elindulás illetve az önállóság alapfeltétel.
Nem hiba, ha a kutya a területen levõ egyéb állatok nyomát is jelzi.
 

Basset houndok részére a "Tenyészthetõ" illetve a "Tenyésztésre javasolt" minõsítés csak a képességvizsga eredményes teljesítése után adható ki!